POLITYKA PRYWATNOŚCI KDW (zgodnie z RODO).
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informujemy, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione, zgodnie z poniższym:

 1. Administratorem danych jest pastor Michał Siczek, działający w imieniu: Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Kościół dla Warszawy” z siedzibą formalną przy ul. Antenowej 33, 04-656 Warszawa.
 2. Dane przetwarzane są w celu dokonywania płatności online (darowizny na rzecz Kościoła) w ramach działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.
 3. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 4. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
 5. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych, której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.
 6. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.
 7. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu.

A. Wprowadzenie.

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

B. Zbieranie danych osobowych.

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. Informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. Informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. Informacje, takie jak adres e-mail, który podajesz podczas płatności on-line;
 4. Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych.

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu:

 1. Umożliwienia wykonania dotacji (złożenia ofiary finansowej) za pomocą usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom;

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.
Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.
Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika członkom kadry kierowniczej, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Międzynarodowe transfery danych.

Nie dokonujemy jakichkolwiek międzynarodowych transferów danych.

F. Zachowywanie danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu z nimi związanego.

G. Bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 4. Nie poprosimy Cię o podanie na naszej stronie jakichkolwiek loginów i haseł.

H. Nowelizacje.

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.

I. Strony Internetowe osób trzecich.

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich: Youtube, Facebook, Instagram. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

J. Ciasteczka (cookie).

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie wyłącznie w celach administracyjnych. Podczas normalnego korzystania strona nie wykorzystuje plików cookies.  Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy  zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
c. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
c. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
przeglądania”.
Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.