Adam, Ewa, Chrystus i... Ty - Kościół dla Warszawy

Adam, Ewa, Chrystus i… Ty

Nabożeństwo Kościoła dla Warszawy z 8. marca 2020. Nauczanie pt. „Adam, Ewa, Chrystus i …Ty” – Sergiusz Borecki