Bóg nad wszystkim czuwa - pastor Michał Siczek, Kościół dla Warszawy

Bóg nad wszystkim czuwa

Nabożeństwo i kazanie online z 15. marca 2020. “Bóg nad wszystkim czuwa”- pastor Michał Siczek – KDW.